Torsdag 3. august held me sommarens nest siste quiz! Me kan og med stor iver gleda dykk med at det blir ingen ringare enn Kåre Martin Kleppe som held quizen. 

Kåre er ein tidligare ringrev i quizverda då han begynte å helda quiz i ung alder, me gler oss til ein opplevelserik kveld med grubling og fine gevinstar!


-Kjøken ope frå 12:00 - 21:00
-Quiz start kl 21:00. Mobiljuks blir slått ned på! Me sjåast :)