Våge Hamn, Tysnes. Foto Gro Røhne Andersen.jpg
 

 

i sjøkanten på Tysnes, med kjærleik for det lokale.

 

Du finn oss i sjøkanten i Våge på Tysnes øy, 

Kjøkkenet vårt opner opp igjen laurdag 29. april!

Me er for tida inne i ein omfattande byggeprosjekt, det blir nytt kjøken, og i tillegg ein heilt ny del med festsal. Festsalen vil ha plass til heile 72 gjester, og den får eigen inngang og toalett. 

På taket til dette tilbygget vert det ei stor terasse med uteservering som ein kan nytte, og nyte på fine sommardagar.

Konseptet blir kysten, kystkulturen kjærleiken for det lokale.

Bestill til ditt selskap i dag! 

 

Nybygg sett frå nord. 

Nybygg sett frå nord. 

Nybygg sett frå vest.

Nybygg sett frå vest.


 

Mandelhuset er ein restaurant med eit godt norsk kjøken og ein knallgod handverksbar! Me har og eit flott selskapslokale; Sjøhuset. 

Kjøkenet vårt lagar dei lekkraste rettar. Me meinar at maten me serverer skal vera god, mettande og av ekte råvarer.  

Baren vår har fått seg ei oppgradering, me sikter oss inn på å ha ein koselig og god handverksbar basert på kunnskap og draumar om gode smakar. Så no får du prøva og sjå kva du syns.

 

 

 
 

tlf/epost

53 43 21 00 Restaurant

48 19 83 46 Patrick/dagleg leiar

booking@mandelhuset.no

 

adresse

Hegglandsvegen 4
5680 Tysnes

 

ope

Ope alle dager for bestilling.

Kjøken:
Torsdag: 16:00 - 20:00
fredag: 16:00 - 21:00
Laurdag: 13:00 - 21:00
Søndag: 13:00-20:00

Opningstider frå 5. juni:

Alle dager: 12:00-21:00

Bar:
Fredag: 21:00-01:00
Lørdag: 21:00-02:00
 

Bestillingar / Reservations

Bestilling av selskap, me har plass til 25 gjestar i Sjøhuset, 72 gjestar i nye restauranten og opp til 50 gjestar. inne i gamle butikklokalet (Mandelhuset). 

 

Navn\Name *
Navn\Name
Dato
Dato
Alternativer

bord Reservasjon

Ring (+47) 53432100. eller epost: booking@mandelhuset.no

Bordreservesjon for grupper på 6 eller meir.
Reservations required for parties of 6 or more.

Scampi.jpg

Selskapsmeny

 
 
main_wine.jpg

Vin

 
 

Historia om Mandelhuset

LENGE HAR HUSET STÅTT, HER ER HISTORIa OM STORT OG SMÅTT.

Huset som i dag er Mandelhuset har sjølvsagt ikkje alltid vore det. Bruket vart delt frå br. 6 i 1920, med 2 øre i skuld. Her vart det bygd kai for ekspedisjon av Midthordlandske Dampskibsselskab AS og i 1923 blei det tatt i bruk som eit handels- og bustadhus.

Kristoffer Berntin Johnsen (1880 - 1953) fekk skøyte i 1920 og bygde kai her straks etter. Han hadde handla i handelslagsbua etter svigerfaren frå 1915, men vart sagt opp der i 1920. Då leigde han lokale hos Ole Bruntveit i tre år, fram til eigen butikk stod klar i 1923. Svigerfar til Kristoffer hadde alt byrja å ekspedera Midthordlandske - på Handelslagsbrygjo - og Kristoffer heldt fram med ekspedisjonen av dette selskapet i tillegg til landhandelen.

I 1959 fekk son til Kristoffer, Kåre Johnsen, skøyte på bruket. Han restaurerte handelshuset i 1960 og dreiv då landhandelen nokre år. Han ekspederte Midthordlandske Dampskibsselskap AS fram til 1961, då selskapet gjekk inn i HSD. Både før og etter reiste Kåre Johnsen til sjøs som stuert. 

Torvald Hillesvik fekk skøyte på bruket i 1967 og overtok butikken etter Kåre pr. 1/1-1968. Han og kona Nelly dreiv framleis handel på Uggdalseidet nokre år, men frå 1973 hadde dei berre forretninga i Våge, der dei og budde.   

Etter at drifta av landhandel på kaien i Våge ble lagt ned i 1993, stod butikklokala tomme. Det var når Liv og Arvid Arnesen stod i fergjekøen i den perioden, at planen om å opna restaurant kom internt i familien. Plassen hadde ein flott og sentral lokalisering for å lage ein koseleg og maritim restaurant.

Mandelhuset var ein familiebedrift som allereie den gong var i drift i Bergen, med sal av sukkervarer og produksjon og sal av brente mandlar, derav namnet. Familien gjekk med tankar om å ekspandera drifta. Bedrifta var eigd av Liv og Arvid Arnesen og Randi Beate Bjørge. Då Mandelhuset AS i 1995 starta sin restaurantdrift i Våge, var restauranten sin eigentlege namn tenkt til å vere  “Ett rom  og kjøkken”. Dette namnet blei ikkje noko suksess, og “Mandelhuset”, ” Mandelen” og ”Mandelstova” var det som blei mest brukt på bygda.

Lokala blei pussa opp og omgjort til restaurant, og selskapet fekk skjenkeløyve. Etter vel eit års drift fekk Mandelhuset løyve til uteservering på kaien.

Drifta blei tufta på høg eigeninnsats og ståpåvilje av eigarane, og etter som åra gjekk blei Mandelhuset ein populær plass for alle.

Mandelhuset  hadde klort seg fast hos tysnesingane og for båtfolket blei dette “stoppet” også en naturlig del av båtturen. Mandelhuset hadde mange trufaste gjester, sommar som vinter, og utan dei hadde historia vore ein heilt anna.

Mandelhuset hadde grunnlag for  heilårsdrift og ble også nytta til feiringar av ulike arrangement som konfirmasjonar, bryllaup, runde og halvrunde dagar.

 

 

 

I 2003 fekk Mandelhuset nye eigarar, då drifta blei selt til Waldemar Solheim, som igjen selde til Christine Bakkane og Tor Erik Thunold. Same året selde Thorleif Hillesvik bruket til Karl Åge Tvedt.

Sigvard Madsen, Anders Dalland og Morten Storetvedt overtok drifta i 2005. Dei heldt på i eitt år før Dalland og Storetvedt trakk seg ut. Sigvard fekk med seg Patrick Madsen, og dei neste åra brukte dei på å utvikle plassen til å bli restaurant og selskapslokale.

Sigvard og Patrick kjøpte seg inn i bruket saman med Karl Åge Tvedt i 2012. I dag er Mandelhuset i dagleg drift, og restauranten er open store deler av året. Servering og selskap er hovudgeskjeften, men puben er òg ein viktig del av Mandelhuset.

 

Me er stolt over Mandelhuset og kjem til å fortsetta å halda liv i gamle huset til Johnsen så lenge me har helsa til det.
— Patrick Madsen, dagleg leiar.


PB090080.JPG

Kulturkalender

 

11. februar. Bjørn Jensen

Mandelhuset har den store æra av å presentera Bjørn Jensen den 11. februar.
 

Det er blitt ein liten tradisjon at Bjørn Jensen kjem til Tysnes på byrja av året, etter opptelling kan me sjå at me har hatt heile 19 besøk. I 2014 lagde han til og med ein eigen song til oss, å sei at me er glad i den mannen er ein underdrivning av dimensjoner, dette er kjærleik! Bjørn Jensen er ein legende innan scene og musikk, med seg har han sitt trofaste sidekick, "Klabbetryne" me gler oss til dei kjem attende til Mandelhuset.

Showstart:21:00

Denne kvelden blir det desverre ikkje mulighet for middag før showet, dette pga. totalrenovering av kjøken.

Billetter på ticketco.no: http://mandelhuset.ticketco.no/bjoern_jensen__showkveld

Cc: 450,-  
18 år.
Showstart: kl 21:00

 

 

 

Da kan gjedna vera lite, så lenge da har sjel.
— Bjørn Jensen, frå Vinskvetten og Ausekarane